Om Runda Upp / Stiftelsen och marknadsbolaget

EN STIFTELSE OCH ETT MARKNADSBOLAG

DET HÄR ÄR RUNDA UPP

STIFTELSEN RUNDA UPP

Stiftelsen har till ändamål att:

  • främja vård och uppfostran av barn
  • lämna bidrag för undervisning eller utbildning
  • bedriva hjälpverksamhet bland behövande
  • främja vetenskaplig forskning

RUNDA UPP I SVERIGE AB

Är ett marknadsföringsbolag för licensiering av Stiftelsens varumärken för de Runda Upp-projekt som företag önskar genomföra. Bolaget sköter administration av ingångna licensavtal, vård och utveckling av Stiftelsens varumärken, hanterar Stiftelsens och bolagets hemsidor samt sköter bokföring och bokslut för Stiftelsen och bolaget.

Läs Runda Upps juridiska presentation här.

 

Det är enkelt att ansluta sig till Runda Upp


Copyright © Runda Upp i Sverige AB